Проекти

Проекти

Проекти

Референтна листа на позначајни проекти на Пелагонија АД Гостивар:

Нискоградба: 

  • Реконструкција и проширување на булеварот Партизански одреди – Скопје
  • Реконструкција и проширување на улица Митрополит Теодосиј Гологанов – Скопје
  • Реконструкција и проширување на улица Јордан Мијалков – Скопје
  • Булевар Христијан Тодоровски – Карпош – населба Бутел, Скопје
  • Регионални патишта во Полошкиот регион – ЛОТ2
  • Магистрален пат Мелнички мост – Центар Жупа

Високоградба: 

  • Зградата на седиштето на ТЕЛЕКОМ – Скопје
  • Изведба на 8 фасади на згради во рамките на проектот “Скопје 2014”
  • Станбен Комплекс Маврово